Meny
Välkommen COOKIES OCH PERSONUPPGIFTER

Denna webbplats innehåller information om alkoholhaltiga drycker och riktas sig till dig som fyllt 25år. Om du går vidare intygar du att du är över 25 år.

Cocktailguiden.com använder cookies och behandlar personuppgifter för att leverera tjänster till dig, vidareutveckla våra tjänster, tipsa dig om relevanta viner och ge dig relevant marknadsföring hos oss eller via Facebook och Google.

MINA VAL
Fortsätt
ACCEPTERA
Hem / Privacy / Allmänna Villkor

Allmänna Villkor

Följande villkor (”Användarvillkoren”) reglerar din användning av Cocktailguidens tjänster (enligt avsnittet Tjänsterna nedan). Vinguiden Nordic AB, org.nr 556568-4759, (”Cocktailguiden”, ”vi” eller ”oss”) tillhandahåller Tjänsterna. Vinguidenguiden är ett bolag inom Schibstedkoncernen där det norska bolaget Schibsted Media AS är moderbolag. Mer information om Schibstedkoncernen och de enskilda bolag som ingår i koncernen hittar du här: https://www.schibsted.com. Genom att använda Tjänsterna godkänner du Användarvillkoren.

TJÄNSTERNA
Cocktailguidens tjänster består av webbplatsen www.cocktailguiden.com (”Webbplatsen”) och Cocktailguidens nyhetsutskick via SMS och e-post (gemensamt ”Tjänsterna”). Om du inte längre vill få nyhetsutskicken så följ informationen som finns med i varje SMS och e-post. Cocktailguidens mål är att genom Tjänsterna tillhandahålla marknaden med kvalitativ information om alkoholdrycker samt närliggande varor och tjänster.


PERSONUPPGIFTSHANTERING
I vår Integritetspolicy finns det information om hur vi behandlar dina personuppgifter och hur vi skyddar din integritet när du använder Tjänsterna. Du hittar vår Integritetspolicy på https://www.cocktailguiden.com/privacy/cocktailguidens-integritetspolicy/


ÅLDERSGRÄNS
Du måste ha fyllt 25 år för att använda Tjänsterna.


ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA MED MERA
Tjänsterna får endast användas för icke-kommersiellt bruk. Du får inte använda Tjänsterna på sådant sätt att Cocktailguiden eller annan drabbas av olägenhet eller skada. Du får inte bryta mot svensk lag och du måste följa Användarvillkoren.


IMMATERIELLA RÄTTIGHETER
Cocktailguiden, eller Cocktailguidens licensgivare, innehar de immateriella rättigheterna till text, bild, design och det övriga material och information som görs tillgängligt för dig genom din användning av Tjänsterna. Samma sak gäller den bakomliggande programkoden för Tjänsterna. Sådant material och information får inte användas på annat sätt än inom ramen för normal användning av Tjänsterna.


KONTAKT, RESEARCH ELLER MARKNADSFÖRING
Företag, organisationer eller privatpersoner får inte utnyttja Tjänsterna för att få kontakt i syfte att marknadsföra tjänster och produkter till andra besökare, kunder eller medlemmar på Webbplatsen.


GARANTIER
Cocktailguiden lämnar inga garantier eller utfästelser för Tjänsterna eller information, produkter och annat innehåll (inklusive tredje parts information, produkter, innehåll och tjänster) som finns eller erhållits genom Tjänsterna.


REKLAMATION
Om du upptäcker fel i någon Tjänst som inte beror på dig och/eller din digitala miljö har du rätt att få felet åtgärdat. Fel ska reklameras inom skälig tid.
För att reklamera kontaktar du Cocktailguiden på info@cocktailguiden.com (vardagar klockan [08-16]) eller på postadress Vinguiden Nordic AB, 111 64 Stockholm.


LÄNKNING TILL OCH FRÅN WEBBPLATSEN
Cocktailguiden ser gärna att andra länkar till Webbplatsen så länge det inte påverkar Cocktailguiden negativt samt har ett strikt icke-kommersiellt syfte.


Inom ramen för Tjänsterna tillhandahålls länkar till samarbetspartners webbplatser. Dessa webbplatser kontrolleras inte av Cocktailguiden och vi ansvarar därför inte för innehållet på sådana webbplatser.

Observera att Cocktailguiden ej är en samarbetspartner till Systembolaget. Webbplatsen nyttjar och presenterar endast produkter som leverantörer och importörer säljer på Systembolaget.


FÖRFARANDE VID KÖP AV ALKOHOLDRYCKER
Cocktailguidens Webbplats innehåller information och tips om olika maträtter och drycker. All försäljning och beställning av alkoholdrycker sker på Systembolagets webbplats. Cocktailguiden och Systembolaget har inte något kommersiellt samarbete. Ingen beställning av alkoholdrycker sker på Cocktailguidens Webbplats.


ÖVERLÅTELSE
Du godkänner att det avtal som du ingår med Cocktailguiden genom att acceptera Användarvillkoren kan komma att överlåtas till annat bolag som helt eller delvis, direkt eller indirekt ägs av Schibsted Media AS eller till tredje man i anslutning till en inkråms- eller verksamhetsöverlåtelse som inkluderar Tjänsterna.


ÄNDRINGAR I ANVÄNDARVILLKOREN
Eventuella förändringar träder i kraft tidigast trettio (30) dagar efter det att ändrade villkor har meddelats dig genom att ha hållits tillgängliga på https://www.cocktailguiden.com/privacy/allmanna-villkor/villkorsforandringar och/eller kommunicerats på annat sätt. I den mån Cocktailguiden gör väsentliga förändringar i Användarvillkoren som du inte accepterar har du rätt att avsluta din prenumeration.


FORCE MAJEURE
Cocktailguiden är befriade från ansvar för förlust, skada eller förseningar som orsakats av lagbud, myndighets påbud, krigshändelse, strejk, lock-out, blockad, extrema väderförhållanden, cyberattacker eller annan omständighet som Cocktailguiden inte kunde ha räknat med och vars följder Cocktailguiden inte kunde ha undvikit eller övervunnit.


UPPFÖRANDEKOD
Cocktailguiden följer uppförandekoden Schibsted’s Code of Conduct. Du kan ta del av uppförandekoden här: https://schibsted.com/about/code-of-conduct/.


LAGVAL OCH TVIST
Svensk lag ska tillämpas på Tjänsterna och Användarvillkoren.
Tvist hänförlig till Tjänsterna eller Användarvillkor, ska avgöras av svensk allmän domstol. Du kan också vända dig till Allmänna reklamationsnämnden, läs mer på https://www.arn.se


KONTAKT
Om du har frågor eller synpunkter på dessa Användarvillkor, vänligen kontakta vår kundservice på:
Mail på info@cocktailguiden.com
Vinguiden Nordic AB
Org.nr 556568-4759
111 64 Stockholm